A Deputación da Coruña aproba o Plan Único 2021, con 84 millóns de euros “para a reactivación económica e social da provincia

O pleno da Deputación da Coruña aprobou hoxe por unanimidade de todos os grupos políticos o Plan Único 2021, que investirá este ano un total de 83.954.628,57 euros nos concellos da provincia da Coruña.

O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, agradeceu o apoio unánime da Corporación provincial e destacou “a importancia dun plan que vai apermitir a execución de 284 obras durante este ano nos concellos coruñeses e que, ademais de mellorar as infraestruturas e servizos municipais, contribuirá á reactivación social e económica tras un ano especialmente difícil”.

Neste sentido, o presidente subliñou que o Plan Único coruñés, o maior programa de investimentos e apoio aos concellos das deputacións galegas e un dos maiores de España, “adáptase ás circunstancias e adquire este ano unha nova dimensión social, destinando 14 millóns de euros a financiar programa sociais municipais para atender os colectivos que máis o necesitan e non deixar a ninguén atrás na saída da crise”.

Os 70 millóns de euros restantes, indicou Formoso, “destinaranse a investimentos que axudan a reactivar a economía, crean emprego e melloran os servizos e infraestruturas dos concellos da provincia da Coruña”.

Ademais de triplicar o investimento de anteriores plans provinciais, o Plan Único “representa unha nova forma de gobernar a Deputación, baseada na transparencia na distribución dos fondos e no respecto á autonomía municipal, pois son os concellos os que deciden en que queren investir os fondos da Deputación”, explicou.

O presidente subliñou que, desde a súa creación en 2017, o Plan Único financiou 2.541 obras na provincia, contribuíu a sanear as economías dos concellos, reducindo a súa débeda en preto de 12 millóns de euros e converteuse nunha ferramenta imprescindible para o mantemento dos servizos básicos municipais.

Uso dos fondos

Dos preto de 84 millóns de euros aprobados hoxe, un total de 27.551.996 destínanse á execución de 284 obras de construción e mellora de infraestruturas e espazos públicos en 90 concellos da provincia. Ademais dos fondos provinciais os concellos contemplan achegas por importe doutros 2.443.321 euros para estes investimentos.

Un total de 80 concellos decidiron este ano destinar parte das achegas do Plan Único (15,8 millóns) a financiar o seu gasto corrente. Con estes fondos, a Deputación contribúe a financiar o funcionamento de numerosos servizos básicos municipal, que moitas veces non se ven pero son fundamentais para o día a día da veciñanza, pois van desde a recollida e tratamento de lixo ao alumeado público ou a conservación de parques, xardíns, estradas e camiños municipais.

Os 14 millóns do Fondo Social do Plan Único serán destinados por 92 concellos a cuestións coma o reforzo do persoal adscrito aos servizos sociais a Servizo de Axuda no Fogar (SAF), creación de axudas para necesidades básicas coma vivenda, alimentación ou gastos médicos dos colectivos máis vulnerables ou programas para evitar o risco de exclusión social coma o Servizo Municipal de Emerxencias Sociais (SEMUS) de Santiago de Compostela.

No apartado de redución de débeda, xa se notan os efectos positivos das anteriores convocatorias do Plan Único, xa que só 12 municipios solicitan este ano un total de 836.970 euros para amortizar débedas; mentres que outros 13 destinarán 1,1 millóns a pago a provedores.

Finalmente, o POS+2021 contempla unha achega adicional de 24,7 millóns que os concellos destinarán tamén a investimentos.

Por comarcas, destaca a de Santiago que recibirá 25,4 millóns; seguida da Coruña (17,5 M€), Ferrolterra, Eume e Ortegal (17,5 M€); Bergantiños-Costa da Morte con 13,4 millóns e Barbanza, con algo máis de 11 millóns de euros.

Investimentos por concellos e comarcas do Plan Único 2021.

Algunhas novas relacionadas